Styrelsen

Revisor

KlappJocke


Use this text block to enter a short description about the team member.

KrökRocke (Jocke)

Har jag sagt att jag älskar å bada?

ZingJocke

Zing along with me

KleptoJocke

Use this text block to enter a short description about the team member.

FotRonny

för allas rätt till fot

MyLittleRonny

Use this text block to enter a short description about the team member.

WOWRonny

Use this text block to enter a short description about the team member.

TokRonny

T:et i Tom står för Tokig

JoxRonny

Use this text block to enter a short description about the team member.

Styrelsen 23/24

ÄrtJocke

Ordförande

Peas n luv

Lil'Jocke

Kassör

Use this text block to enter a short description about the team member.

DiscJocke

Vice och Sektreterare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Use this text block to enter a short description about the team member.